Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  FAQ - často kladené otázky prijímateľov  Publicita a informovanosť  
 

Publicita a informovanosť

1. Veľkoplošné informačné tabule – každé miesto realizácie projektu musí byť označené veľkoplošnou informačnou tabuľou? T. j. ak v rámci jednej budovy máme ako miesta realizácie uvedené viaceré pavilóny, je potrebné veľkoplošnú informačnú tabuľu umiestňovať pred každý pavilón, alebo stačí umiestnenie jednej tabule vo vestibule, poprípade pred vchod do budovy? Musia byt aj miesta realizácie u jednotlivých partnerov označené veľkoplošnou informačnou tabuľou? Nepostačuje jedna veľkoplošná informačná tabuľa vo vestibule u hlavného riešiteľa s tým, že na túto tabuľu sa vypíšu všetky miesta realizácie projektu (vrátane pavilónov a miesta realizácie partnerov) a do pavilónov a u partnerov sa umiestnia informačné tabule veľkosti 20x30cm? 

Veľkoplošnú reklamnú tabuľu nie je potrebné umiestňovať na každom mieste realizácie projektu, napr. v jednotlivých pavilónoch budovy alebo na mieste realizácie aktivít partnera v prípade, že prijímateľ na niektorom z miest realizácie aktivít (primárne na mieste, kde sa dosiahne maximálny efekt informovania a publicity) zabezpečí umiestnenie veľkoplošnej reklamnej tabule, ktorá bude obsahovať informácie o ďalších miestach realizácie projektu.

Ostatné miesta realizácie projektu je potrebné označiť informačnými plagátmi. Informačnú tabuľu - plagát (s minimálnymi rozmermi formátu A4) odporúčame umiestniť na ďalších miestach realizácie projektu, ktoré sú prístupné širokej verejnosti alebo v prípade vzdelávacích aktivít na mieste ich samotnej realizácie (napr. v školiacom stredisku, školiacej miestnosti, na novopostavených či zrekonštruovaných objektoch, v inštitúcii, budove, v objekte slúžiacom na podnikanie, na strojoch atď.).

 

2. Je potrebné označovať majetok obstaraný v rámci projektu spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) prostredníctvom operačného programu Výskum a vývoj (OPVaV)?

Za účelom zabezpečenia publicity projektu spolufinancovaného z ERDF v rámci OPVaV sa prijímateľovi NFP odporúča označiť majetok obstaraný v rámci projektu nálepkou, na ktorej musí byť uvedený:

• znak EÚ s odkazom na EÚ a ERDF

• logo OPVaV

Odporúčaná veľkosť označovacej nálepky je minimálne 2,5 x 4,5 cm.

 

3. Je možné označiť miesta realizácie projektu v rámci jedného areálu spoločnou trvalou vysvetľujúcou tabuľou jedno miesto realizácie, a to hlavnú budovu (napr. budovu rektorátu)?

V prípade, že ide o ohraničený areál (napr. vysoká škola, univerzita), nie je potrebné označovať každú budovu osobitne trvalo vysvetľujúcou tabulou a je možné kumulovať na jednej tabuli informácie
o rôznych miestach realizácie projektu. Trvalo vysvetľujúcu tabuľu je potrebné inštalovať na viditeľnom mieste v hlavnej budove (napr. rektorát).

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky