Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Archív  Výzvy  OPVaV-2013/5.1/05-SORO  
 

OPVaV-2013/5.1/05-SORO

Výzva 5.1 Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Kód výzvy: OPVaV-2013/5.1/05-SORO
Operačný program Výskum a vývoj
Prioritná os 5
Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie 5.1
Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Dátum vyhlásenia Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len výzvy): 18. 03. 2013

Dátum uzávierky výzvy: 17.06. 2013

Upozornenie: predĺženie termínu výzvy do 02. júla 2013

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu: 15 000 000 EUR 

Oprávnení žiadatelia:

  • verejné vysoké školy,
  • štátne vysoké školy,
  • Slovenská akadémia vied.

Miesto realizácie projektu:

  • Nitriansky samosprávny kraj
  • Trenčiansky samosprávny kraj
  • Trnavský samosprávny kraj
  • Žilinský samosprávny kraj
  • Banskobystrický samosprávny kraj
  • Prešovský samosprávny kraj
  • Košický samosprávny kraj

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt: 1 000 000  EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt: 2 500 000 EUR

Hore

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky