Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Archív  Výzvy  OPVaV-2011/5.1/04-SORO  
 

OPVaV-2011/5.1/04-SORO

Výzva 5.1 Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Kód výzvy: OPVaV-2011/5.1/04-SORO
Operačný program Výskum a vývoj
Prioritná os 5
Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie 5.1
Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Dátum vyhlásenia Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len výzvy): 16. 11. 2011

Dátum uzávierky výzvy: 27. 2. 2012

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu: 55 000 000 EUR 

Oprávnení žiadatelia:

  • verejné vysoké školy,
  • štátne vysoké školy,
  • Slovenská akadémia vied.

Miesto realizácie projektu:

  • Nitriansky samosprávny kraj
  • Trenčiansky samosprávny kraj
  • Trnavský samosprávny kraj
  • Žilinský samosprávny kraj
  • Banskobystrický samosprávny kraj
  • Prešovský samosprávny kraj
  • Košický samosprávny kraj

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

1 000 000  EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

4 000 000 EUR

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky