Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Archív  Výzvy  OPVaV-2011/1.1/01-SORO  
 

OPVaV-2011/1.1/01-SORO

Výzva 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

Kód výzvy: OPVaV-2011/1.1/01-SORO
Operačný program Výskum a vývoj
Prioritná os 1
Infraštruktúra výskumu a vývoja
Opatrenie 1.1
Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja.

Dátum vyhlásenia Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len výzvy): 17. 10. 2011

Dátum uzávierky výzvy: 23. 1. 2012

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu: 65 000 000 EUR 

Oprávnení žiadatelia:

 • verejné vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,
 • štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,
 • súkromné vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,
 • Slovenská akadémia vied a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci,
 • organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy mimo schém štátnej pomoci (štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie),
 • mimovládne organizácie výskumu a vývoja mimo schém štátnej pomoci zriadené najneskôr k 1. 1. 2009, ktoré majú najneskôr k 1. 1. 2009 uvedený v predmete činnosti predmet: výskum alebo výskum a vývoj.

Miesto realizácie projektu:

 • Nitriansky samosprávny kraj
 • Trenčiansky samosprávny kraj
 • Trnavský samosprávny kraj
 • Žilinský samosprávny kraj
 • Banskobystrický samosprávny kraj
 • Prešovský samosprávny kraj
 • Košický samosprávny kraj

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

1 500 000  EUR                                                                                                                          

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

3 000 000 EUR                                                                                

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky