Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Archív  Výzvy  OPVaV-2009/5.1/03-SORO  
 

OPVaV-2009/5.1/03-SORO

Výzva 5.1 Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Kód výzvy: OPVaV-2009/5.1/03-SORO
Operačný program Výskum a vývoj
Prioritná os 5 Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.

Dátum vyhlásenia Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len výzvy): 29.06.2009

Dátum uzávierky výzvy: 19.10.2009

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu: 102 143 425,10 EUR         (3 077 172 824,56 SKK)

Oprávnení žiadatelia:

• verejné vysoké školy
• štátne vysoké školy
• Slovenská akadémia vied

Miesto realizácie projektu:

Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

3 320 000,00 EUR (100 018 320,00 SKK)

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

5 645 000,00 EUR (170 061 270,00 SKK)

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky