Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Archív  Výzvy  OPVaV-2009/4.1/02-SORO  
 

OPVaV-2009/4.1/02-SORO

Výzva 4.1 Podpora rozvoja výskumu a vývoja v centrách excelentnosti

Kód výzvy: OPVaV-2009/4.1/02-SORO
Operačný program Výskum a vývoj
Prioritná os 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Opatrenie 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji

Dátum vyhlásenia Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len výzvy): 27.02.2009

Dátum uzávierky výzvy: 01.06.2009

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu 4.1: 34 450 000 EUR (1 037 840 700 SKK)

Oprávnení žiadatelia:

Finančná pomoc v rámci tejto výzvy je určená len pre prijímateľov NFP v rámci výzvy OPVaV-2008/4.1/01-SORO.

Miesto realizácie projektu:

Bratislavský kraj.

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

1 000 000 EUR (30 126 000 SKK)

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

2 650 000 EUR (79 833 900 SKK)

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky