Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Archív  Výzvy  OPVaV-2008/5.1/02-SORO  
 

OPVaV-2008/5.1/02-SORO

Výzva 5.1 Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Kód výzvy: OPVaV-2008/5.1/02-SORO
Operačný program Výskum a vývoj
Prioritná os 5 Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.

Dátum vyhlásenia Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len výzvy): 18.8.2008

Dátum uzávierky výzvy: 18.11.2008

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu: 2 500 000 000 Sk

Oprávnení žiadatelia:

  • verejné vysoké školy
  • štátne vysoké školy
  • Slovenská akadémia vied

Miesto realizácie projektu:

Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

50 000 000 Sk

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

150 000 000 Sk

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky