Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Archív  Výzvy  OPVaV-2008/5.1/01-SORO  
 

OPVaV-2008/5.1/01-SORO

Výzva 5.1 Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Kód výzvy: OPVaV-2008/5.1/01-SORO
Operačný program Výskum a vývoj
Prioritná os 5 Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.

Dátum vyhlásenia Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len výzvy): 25.02.2008

Dátum uzávierky výzvy: 26.05.2008

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu: 2 500 000 000 Sk

Oprávnení žiadatelia:

  • verejné vysoké školy
  • štátne vysoké školy
  • Slovenská akadémia vied

Miesto realizácie projektu:
Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.

Limity pomoci: Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt: 30 000 000 Sk Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt: 150 000 000 Sk

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky