Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je monday, 28.05.2018

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Aktuality

OPVaV

Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)

27.04.2009

Dňa 21. apríla 2009 nadobudla platnosť a účinnosť Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci), zverejnením v Obchodnom vestníku (Ročník XVII, Číslo 75A, str. 187 - 201). Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma... Čítať celý článok Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)

OPVaV

Informácia o oprave chyby v písaní v prílohe k výzve OPVaV-2009/4.2/02-SORO

21.04.2009

Dovoľujeme si Vás informovať o oprave chyby v písaní v prílohe a úplnom znení výzvy pre opatrenie 4.2 k zverejnenej výzve. V prílohách k výzve bola opravená: · príloha č. 2 k výzve – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok.... Čítať celý článok Informácia o oprave chyby v písaní v prílohe k výzve OPVaV-2009/4.2/02-SORO

OPVaV

Informácia o oprave chyby v písaní v úplnom znení výzvy OPVaV-2009/2.1/02-SORO

21.04.2009

Dovoľujeme si Vás informovať o oprave chyby v písaní v úplnom znení výzvy pre opatrenie 2.1 k zverejnenej výzve. · úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OPVaV-2009/2.1/02-SORO V úplnom znení výzvy na predkladanie... Čítať celý článok Informácia o oprave chyby v písaní v úplnom znení výzvy OPVaV-2009/2.1/02-SORO

OPVaV

Informácia o aktualizácii Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 2.0

17.04.2009

Dovoľujeme si Vás informovať, že bola aktualizovaná Príručka pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 2.0, ktorá je platná od 15.04.2009 a účinnosť nadobúda od 15.04.2009. Týmto dátumom stráca platnosť a... Čítať celý článok Informácia o aktualizácii Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 2.0

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky