Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je monday, 21.05.2018

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Aktuality

OPVaV

Usmernenie k žiadostiam o zmenu zmluvy v rámci OP VaV po ukončení verejného obstarávania

11.11.2009

Prijímateľ je povinný po ukončení procesu verejného obstarávania (ďalej len „VO“) v zmysle čl. 8 ods. 3 písm. c) Všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh (Formulár zmluvy o poskytnutí NFP – článok 3... Čítať celý článok Usmernenie k žiadostiam o zmenu zmluvy v rámci OP VaV po ukončení verejného obstarávania

OPVaV,Seminár

Informačný seminár k výzve OPVaV-2009/4.2/04-SORO - Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií

09.11.2009

Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Výskum a vývoj Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ organizuje informačný seminár k výzve... Čítať celý článok Informačný seminár k výzve OPVaV-2009/4.2/04-SORO - Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií

OPVaV,Seminár

Informačný seminár k výzve OPVaV-2009/2.2/04-SORO - Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií

09.11.2009

Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Výskum a vývoj Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ organizuje informačný seminár k výzve... Čítať celý článok Informačný seminár k výzve OPVaV-2009/2.2/04-SORO - Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií

OPV,OPVaV

Informácia o aktualizácii dokumentu Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 5.0

06.11.2009

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo financií SR aktualizovalo Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Systém finančného riadenia“). Systém... Čítať celý článok Informácia o aktualizácii dokumentu Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 5.0

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky