Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je monday, 21.05.2018

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Aktuality

OPV,OPVaV

Oznam

01.03.2010

Dovoľujeme si Vás informovať, že verejný portál ITMS je do dátumu 8.3.2010 iba v čítacom móde, t.j. nie je možné na žiadostiach o NFP a žiadostiach o platbu ukladať žiadne zmeny. Tento stav je spôsobený technologickými problémami... Čítať celý článok Oznam

OPV,OPVaV

Nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ

26.02.2010

Za účelom posilnenia nástrojov pre boj proti podvodom zriadila Európska Komisia rozhodnutím (ES, ESUO) č. 1999/352 z 28. apríla 1999 Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) so sídlom v Bruseli. OLAF sa stal nezávislým úradom so... Čítať celý článok Nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ

OPV,OPVaV

Aktualizácia dokumentu Usmernenie k postupu pridelenia čísla investičnej akcie z registra investícií Ministerstva financií SR

17.02.2010

Dovoľujeme si upozorniť prijímateľov nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci operačného programu Výskum a vývoj na aktualizáciu dokumentu Usmernenie k postupu pridelenia čísla investičnej akcie z registra investícií... Čítať celý článok Aktualizácia dokumentu Usmernenie k postupu pridelenia čísla investičnej akcie z registra investícií Ministerstva financií SR

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky