Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je monday, 28.05.2018

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Aktuality

OPV,OPVaV

Oznam

09.11.2010

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) si Vám dovoľuje oznámiť, že ku dňu 15. 11. 2010 ukončia svoju činnosť pre verejnosť Regionálne informačné kancelárie v Trnave, Nitre,... Čítať celý článok Oznam

OPV,OPVaV

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.3

05.11.2010

Dovoľujeme si vás informovať, že Centrálny koordinačný orgán aktualizoval Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Systém riadenia“). Systém riadenia, verzia 4.3,... Čítať celý článok Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.3

OPV,OPVaV

Usmernenie k ukončeniu rozpočtového roka 2010

29.10.2010

Dovoľujeme si Vás ako prijímateľov nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) informovať o základných pokynoch k ukončeniu rozpočtového roka 2010. Viazanie finančných prostriedkov Viazanie finančných prostriedkov... Čítať celý článok Usmernenie k ukončeniu rozpočtového roka 2010

OPVaV,Výzva

Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na rok 2010 pre OPVaV

18.10.2010

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že bol aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2010 pre operačný program Výskum a vývoj. Indikatívny harmonogram výziev na... Čítať celý článok Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na rok 2010 pre OPVaV

OPVaV

Aktualizácia dokumentu OPVaV č. 11/2010 - Usmernenie k postupu pridelenia čísla investičnej akcie z registra investícií Ministerstva financií SR

04.10.2010

Dovoľujeme si upozorniť prijímateľov nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci operačného programu Výskum a vývoj na aktualizácie dokumentu Usmernenie k postupu pridelenia čísla investičnej akcie z registra investícií... Čítať celý článok Aktualizácia dokumentu OPVaV č. 11/2010 - Usmernenie k postupu pridelenia čísla investičnej akcie z registra investícií Ministerstva financií SR

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky