Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je monday, 21.05.2018

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Aktuality

OPVaV

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2013 pre OPVaV (platný od 22. 5. 2013)

04.06.2013

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 22. 05. 2013 je aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2013 pre operačný program Výskum a vývoj. Indikatívny harmonogram... Čítať celý článok Indikatívny harmonogram výziev na rok 2013 pre OPVaV (platný od 22. 5. 2013)

OPVaV

Rezervačný systém na konzultácie k príprave žiadostí o NFP z výzvy OPVaV-2013/5.1/05-SORO

04.06.2013

Od dnešného dňa je pre záujemcov o konzultácie v rámci výzvy Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu sprístupnený Rezervačný systém. Žiadatelia  o nenávratný... Čítať celý článok Rezervačný systém na konzultácie k príprave žiadostí o NFP z výzvy OPVaV-2013/5.1/05-SORO

OPV,OPVaV

Efektívnosť čerpania eurofondov závisí aj od prijímateľov NFP

04.06.2013

S blížiacim sa koncom programového obdobia 2007-2013 usporiadala Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) v dňoch 28. – 31. mája 2013 Informačné dni pre... Čítať celý článok Efektívnosť čerpania eurofondov závisí aj od prijímateľov NFP

OPV,OPVaV

Oznam pre prijímateľov NFP

03.06.2013

Vzhľadom na predbežné zistenia zo strany auditu Európskej komisie a s cieľom zamedziť vzniku neoprávnených výdavkov, resp. korekcií, Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy... Čítať celý článok Oznam pre prijímateľov NFP

OPVaV,Výzva

Informácia o pozastavení (predĺžení) výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO

03.06.2013

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj na základe § 13 ods. 8 zákona č. 528/2008 Z. z.... Čítať celý článok Informácia o pozastavení (predĺžení) výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky