Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je monday, 28.05.2018

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Aktuality

OPVaV

Informácia o oprave povinnej prílohy č. 3.11 k Žiadosti o NFP k výzve OPVaV-2013/4.1/04-SORO

24.09.2013

Dovoľujeme si Vás informovať o oprave povinnej prílohy č. 3.11 k Žiadosti o NFP k výzve OPVaV-2013/4.1/04-SORO. Na základe podmienok definovaných v predmetnej výzve – časť 4.2 Oprávnení partneri žiadateľa boli... Čítať celý článok Informácia o oprave povinnej prílohy č. 3.11 k Žiadosti o NFP k výzve OPVaV-2013/4.1/04-SORO

OPVaV

Informácia o výsledkoch výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/1.1/02-SORO

23.09.2013

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2013/1.1/02-SORO, ktorá bola zameraná na obnovu a budovanie technickej... Čítať celý článok Informácia o výsledkoch výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/1.1/02-SORO

OPVaV,Výzva

Informácia o výsledkoch Odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/1.1/02-SORO

11.09.2013

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2013/1.1/02-SORO, ktorá bola zameraná na obnovu a budovanie... Čítať celý článok Informácia o výsledkoch Odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/1.1/02-SORO

OPVaV

Rezervačný systém na konzultácie k príprave žiadostí o NFP z výzvy OPVaV-2013/4.1/04-SORO (schéma štátnej pomoci)

05.09.2013

Pre záujemcov o konzultácie v rámci výzvy s názvom Podpora centier excelentnosti nadnárodného významu a medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu, (schéma štátnej pomoci) je sprístupnený Rezervačný systém.... Čítať celý článok Rezervačný systém na konzultácie k príprave žiadostí o NFP z výzvy OPVaV-2013/4.1/04-SORO (schéma štátnej pomoci)

OPVaV

Informačný seminár k vyhlásenej výzve OPVaV-2013/4.1/04-SORO v rámci operačného programu Výskum a vývoj

05.09.2013

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj zorganizuje informačný seminár k vyhlásenej výzve... Čítať celý článok Informačný seminár k vyhlásenej výzve OPVaV-2013/4.1/04-SORO v rámci operačného programu Výskum a vývoj

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky