Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je monday, 21.05.2018

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Aktuality

OPVaV

Výskum a vývoj v programovom období 2007 - 2013

03.12.2013

Na Slovensku sa za posledných sedem rokov prostredníctvom 420 dopytovo orientovaných projektov v  hodnote nenávratného finančného príspevku (NFP) takmer 845 miliónov eur výrazne podporila vedecko-výskumná oblasť. Operačný... Čítať celý článok Výskum a vývoj v programovom období 2007 - 2013

OPVaV,Výzva

Informácia o výsledkoch výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO

08.11.2013

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO, ktorá bola zameraná na podporu infraštruktúry vysokých škôl za... Čítať celý článok Informácia o výsledkoch výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO

OPVaV,Výzva

Informácia o výsledkoch Odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO

05.11.2013

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO, ktorá bola zameraná na podporu infraštruktúry vysokých... Čítať celý článok Informácia o výsledkoch Odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO

OPVaV

Oznam pre prijímateľov NFP v rámci operačného programu Výskum a vývoj

31.10.2013

ASFEU žiada prijímateľov v rámci operačného programu Výskum a vývoj o dôsledné plnenie si povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva“), a to najmä na riadne... Čítať celý článok Oznam pre prijímateľov NFP v rámci operačného programu Výskum a vývoj

OPVaV,Výzva

Informácia o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO

30.10.2013

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO, ktorá bola zameraná na podporu infraštruktúry... Čítať celý článok Informácia o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky