Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Zverejnenie Usmernenia Poskytovateľa č. 5

11.07.2013

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci organ pre operačný program Výskum a vývoj zverejnilo dňa 08.07.2013 na svojom webovom sídle www.minedu.sk dokument Usmernenie Poskytovateľa č. 5 pre národné aj dopytovo orientované projekty vydaným za účelom aktualizovania Všeobecných zmluvných podmienok k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (t. j. prílohy č. 1 Zmluvy o NFP), ktoré boli uzatvorené s úspešnými žiadateľmi v rámci operačného programu Výskum a vývoj.
Usmernenie sa týka nasledovných výziev (dopytovo-orientované projekty) operačného programu Výskum a vývoj):

OPVaV-2008/5.1/01-SORO
OPVaV-2008/2.1/01-SORO
OPVaV-2008/4.1/01-SORO
OPVaV-2008/5.1/02-SORO
OPVaV-2008/2.2/01-SORO
OPVaV-2008/4.2/01-SORO
OPVaV-2009/2.1/02-SORO
OPVaV-2009/4.1/02-SORO
OPVaV-2009/2.2/02-SORO
OPVaV-2009/4.2/02-SORO
OPVaV-2009/2.2/03-SORO
OPVaV-2009/4.2/03-SORO

OPVaV-2009/5.1/03-SORO
OPVaV-2009/2.1/03-SORO
OPVaV-2009/4.1/03-SORO
OPVaV-2009/2.2/04-SORO
OPVaV-2009/4.2/04-SORO
OPVaV-2009/2.2/05-SORO
OPVaV-2009/4.2/05-SORO
OPVaV-2010/4.2/06-SORO
OPVaV-2010/2.2/06-SORO
OPVaV-2011/4.2/07-SORO
OPVaV-2011/2.2/07-SORO

Usmernenie Poskytovateľa č. 5

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky