Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Zmena v prílohe č. 17 k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, Výzva OPVaV-2009/2.2/02-SORO a OPVaV-2009/4.2/02-SORO Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií v oblasti energie a energetiky

15.07.2009

Upozorňujeme žiadateľov o NFP v rámci výzvy OPVaV-2009/2.2/02-SORO a OPVaV-2009/4.2/02-SORO Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií v oblasti energie a energetiky na zmeny v Prílohe č. 17 k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok. V texte prílohy bol zmenený text nasledovne:

Pôvodný text :

Taktiež vyhlasujem že, toto čestné vyhlásenie sa týka objektov a pozemkov súvisiacich s realizáciou projektu, ktoré sú uvedené v prílohe k žiadosti o NFP č. 17 / č. 27

Nový text :

Taktiež vyhlasujem že, toto čestné vyhlásenie sa týka objektov a pozemkov súvisiacich s realizáciou projektu, ktoré sú uvedené v prílohe k žiadosti o NFP č. 19 / č. 30

Aktuálny dokument nájdete tu

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky