Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Zdigitalizovaná história Oravy a Liptova

28.10.2014

Tradície, kultúrne dedičstvo a umenie starých mám je v súčasnom trende globalizácie čoraz ťažšie udržiavať. S cieľom uchovávať ich aj na Slovensku podporila Európska únia projekty zamerané na digitalizáciu v rámci slovenskej Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

Projekt Objavovanie strateného v čase, umenie remesla etnografického charakteru regiónov Liptova a Oravy spustila zvedavosť. Čo sa asi nachádza v truhliciach starých mám? Odpoveď našli študenti pod vedením svojich pedagógov priamo v teréne, kde nachádzali zabudnuté vzácne predmety - od odevu, cez hudobné nástroje či zanedbané maľby.

Zozbieraný materiál – autentické audiovizuálne nahrávky rozhovorov, ukážky remeselných postupov, obliekanie krojov, zvukové nahrávky piesní, dobové fotografie aj darované originálne artefakty sa stali súčasťou študijnej zbierky Centra etnografie a umenia na univerzite v Ružomberku. Centrum bolo zriadené v rámci projektu a tiež otvorené a sprístupnené akademickej obci.

Na projekt, ktorý sa realizoval od novembra 2009 do februára 2012 na Pedagogickej fakulte KU, získala univerzita nenávratný finančný príspevok viac ako 200-tisíc eur z operačného programu Výskum a vývoj.

Pokračovaním prvotného cieľa, zamerať sa na minulosť, je následná digitalizácia znovuobjavených diel, ktorú riešil ďalší projekt Zlepšovanie infraštruktúry na KU v Ružomberku ako investícia do lepšej kvality vzdelávania za 2,3 milióna eur.  

Značnú časť finančného príspevku pokrývalo samotné vybudovanie digitalizačného pracoviska. V rámci neho univerzita zabezpečuje skenovanie kníh, rukopisov, katalogizáciu týchto starých kníh, riadenie a spracovanie do digitalizačného procesu, archiváciu a následne publikáciu.

Katolícka univerzita v Ružomberku je už viac ako rok známa svojou modernou knižnicou. V rámci eurofondov využila na jej stavebné práce, technológie a zariadenia viac ako 5 miliónov eur.

„Knižnica je na každej jednej univerzite takým centrom, kde sa zbiehajú nitky. Je tu prítomný dotyk s minulosťou, hlavne v historických knižniciach, čo je aj prípad našej knižnice. Mať knihu v ruke, to je naozaj zážitok pre každého - dotýkam sa práce toho človeka a keď ju držím, tak tým vlastne oceňujem jeho prácu a odkaz pre budúce generácie,“ uviedol rektor univerzity Mons. Prof. Jozef Jarab. Knižnica podľa jeho slov predstavuje maličké mesto s námestíčkami a ulicami, študenti majú k dispozícii časopisecký, vedecký a knižný fond a, samozrejme, nechýba obchod ani kaviarnička.

„Slovenská história, ale i samotné knihy, diela, piesne sú to, čo nám ostáva po predkoch. Zároveň však pre nás predstavujú zdroj čerpania poznatkov či skúseností. I preto sa teším, že eurofondy boli využité aj na mapovanie histórie Oravy a Liptova a poznatky budú v digitalizovanej podobe uložené v jednej z najmodernejších knižníc na Slovensku,“ dodáva k projektom i minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Pellegrini.

Katolícka univerzita v Ružomberku z operačného programu Výskum a vývoj prostredníctvom Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ realizovala celkovo  sedem projektov v hodnote nenávratného finančného príspevku viac ako 21,5 milióna eur. Z toho dva sa zamerali na prenos poznatkov získavaných výskumom a vývojom do praxe. Zvyšných päť projektov realizovalo budovanie infraštruktúry vysokej školy a modernizáciu vnútorného vybavenia za účelom  zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu. Išlo tu predovšetkým o informatizáciu a zlepšenie vzdelávacej laboratórnej, digitalizačnej a ubytovacej infraštruktúry.

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky