Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 16.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Výzva OPVaV-2011/5.1/04-SORO na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP Výskum a vývoj pre opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

16.11.2011

Dňa 16. 11. 2011 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu, kód OPVaV-2011/5.1/04-SORO.

Oprávnení žiadatelia:

Finančná pomoc pre túto výzvu je určená pre nasledovné inštitúcie:

  • verejné vysoké školy,
  • štátne vysoké školy,
  • Slovenská akadémia vied.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 27. 2. 2012

Všetky informácie nájdete na: www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktualne-vyzvy/opvav-20115104-soro/

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky