Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Výzva OPVaV-2009/4.1/02-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP VaV pre opatrenie 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji

27.02.2009

 

Dňa 27.2.2009 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu OPVaV-2009/4.1/02-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji.

Oprávnenými žiadateľmi pre výzvu sú:

Finančná pomoc v rámci tejto výzvy je určená len pre prijímateľov NFP v rámci výzvy OPVaV-2008/4.1/01-SORO.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 1.6.2009. Všetky informácie nájdete na www.asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/.

 

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky