Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Výzva OPVaV-2009/2.1/03-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP VaV pre opatrenie 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

30.07.2009

Dňa 30.7.2009 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

Oprávnenými žiadateľmi pre výzvu sú:

  • verejné vysoké školy
  • štátne vysoké školy
  • Slovenská akadémia vied a jej ústavy
  • organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci
  • mimovládne organizácie výskumu a vývoja, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 18.11.2009. Všetky informácie nájdete na www.asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/opvav-2009-2-1-03-soro/

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky