Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 31.10.2020

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Výskum a vývoj pod kódom OPVaV-2009/4.2/04-SORO, opatrenie 4.2: Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

30.10.2009

Dňa 30.10.2009 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

Oprávnení žiadatelia:

  • verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj mimo schém štátnej pomoci,
  • verejné a štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,
  • SAV a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci,
  • organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy mimo schém štátnej pomoci (štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie),
  • mimovládne organizácie výskumu a vývoja mimo schém štátnej pomoci zriadené najneskôr k 1.1.2009, ktoré majú najneskôr k 1.1.2009 uvedený v predmete činnosti predmet: výskum alebo výskum a vývoj

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 8.2.2010.

Všetky informácie nájdete na: http://www.asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/opvav-2009-4-2-04-soro/

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky