Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 06.03.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Výskum a vývoj

25.02.2008

Dňa 25.2.2008 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 5.1.: Podpora infraštruktúry VŠ za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.

Oprávnenými žiadateľmi sú štátne a verejné vysoké školy a Slovenská akadémia vied. Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 26.5. 2008. Všetky informácie nájdete na
www.asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/

Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok: http://www.asfeu.sk/aktuality/aktuality/?aktualita=13

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky