Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Výskum a vývoj pod kódom: OPVaV-2009/5.1/03-SORO

29.06.2009

 

Dňa 29.6.2009 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu . Oprávnenými žiadateľmi sú štátne a verejné vysoké školy a Slovenská akadémia vied.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 19.10.2009.

Všetky informácie nájdete na http://www.asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/opvav-2009-5-1-03-soro/

 

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky