Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP VaV pre opatrenie 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji

20.05.2008

Dňa 20.5.2008 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji.

Oprávnenými žiadateľmi pre obidve výzvy sú:

  • štátne vysoké školy,
  • verejné vysoké školy,
  • Slovenská akadémia vied a jej ústavy,
  • organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy,
  • mimovládne organizácie výskumu a vývoja

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 25.8.2008. Všetky informácie nájdete na www.asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/.

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky