Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 16.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Výmena prílohy č. 16 k výzve s kódom OPVaV-2011/5.1/04-SORO - Programový manuál k OP Výskum a vývoj

09.12.2011

V nadväznosti na aktualizáciu dokumentu Programový manuál k operačnému programu Výskum a vývoj (platný od 1. decembra 2011) Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj bola aktualizovaná príloha č. 16 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2011/5.1/04-SORO - Programový manuál k operačnému programu Výskum a vývoj.

Programový manuál k operačnému programu Výskum a vývoj (platný od 1. decembra 2011)

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky