Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Usmernenie pre prijímateľov NFP k aplikácii zákona NR SR č. 9/2013 Z. z. – Usmernenie č. 2/2013, operačný program Výskum a vývoj

27.06.2013

Dovoľujeme si Vás informovať, že Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydala dňa 27.06.2013 Usmernenie pre prijímateľov NFP k aplikácii zákona NR SR č. 9/2013 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dňa 01.02.2013 nadobudla účinnosť novela Obchodného zákonníka, t. j. zákon NR SR č. 9/2013 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novela zavádza nové kogentné ustanovenie § 340a, ktoré je všeobecnou úpravou času plnenia pre peňažný záväzok dlžníka. V novom kogentnom ustanovení § 340b je upravená osobitná, špeciálna úprava pre dlžníka, ktorým je subjekt verejného práva.

Nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia stráca účinnosť Usmernenie č. 1/2013 vydané dňa 28. 02. 2013.

Usmernenie pre prijímateľov NFP k aplikácii zákona NR SR č. 9/2013 Z. z. je zverejnené aj v časti operačného programu Výskum a vývoj, Dokumenty pre prijímateľov.

Usmernenie pre prijímateľov NFP k aplikácii zákona NR SR č. 9/2013 Z. z.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky