Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Usmernenie poskytovateľa č. 7 (VA)

30.07.2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj vydalo Usmernenie Poskytovateľa č. 7 k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Usmernenie bolo zverejnené v Centrálnom registri zmlúv a na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a dňom 29.7.2015 nadobúda účinnosť.  Usmernenie Poskytovateľa č. 7 sa týka nasledovných výziev vyhlásených v rámci operačného programu Výskum a vývoj Výskumnou Agentúrou:

OPVaV-2008/5.1/01-SORO
OPVaV-2008/2.1/01-SORO
OPVaV-2008/4.1/01-SORO
OPVaV-2008/5.1/02-SORO
OPVaV-2008/2.2/01-SORO
OPVaV-2008/4.2/01-SORO
OPVaV-2009/2.1/02-SORO
OPVaV-2009/4.1/02-SORO
OPVaV-2009/2.2/02-SORO
OPVaV-2009/4.2/02-SORO
OPVaV-2009/2.2/03-SORO
OPVaV-2009/4.2/03-SORO
OPVaV-2009/2.1/03-SORO
OPVaV-2009/4.1/03-SORO
OPVaV-2009/5.1/03-SORO

OPVaV-2009/2.2/04-SORO
OPVaV-2009/4.2/04-SORO
OPVaV-2009/2.2/05-SORO
OPVaV-2009/4.2/05-SORO
OPVaV-2010/4.2/06-SORO
OPVaV-2010/2.2/06-SORO
OPVaV-2011/4.2/07-SORO
OPVaV-2011/2.2/07-SORO
OPVaV-2011/1.1/01-SORO
OPVaV-2011/5.1/04-SORO
OPVaV-2013/1.1/02-SORO
OPVaV-2013/5.1/05-SORO
OPVaV-2013/4.1/04-SORO
OPVaV-2015/1.1/01-SORO
OPVaV-2015/3.1/01-SORO

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky