Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 31.10.2020

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Usmernenie k žiadostiam o zmenu zmluvy v rámci OP VaV po ukončení verejného obstarávania

11.11.2009

Prijímateľ je povinný po ukončení procesu verejného obstarávania (ďalej len „VO“) v zmysle čl. 8 ods. 3 písm. c) Všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh (Formulár zmluvy o poskytnutí NFP – článok 3 Výdavky a projektu a NFP, Rozpočet projektu, Predmet podpory: Tabuľka – Rozpočet projektu, Tabuľka – Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít) požiadať o zmenu zmluvy spôsobom uvedeným v priloženom dokumente:

Usmernenie k žiadostiam o zmenu zmluvy po ukončení VO

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky