Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Usmernenie č. 6/2011 pre Prijímateľov k úprave zmluvných vzťahov k obstarávanému dielu – operačný program Výskum a vývoj

12.07.2011

Dovoľujeme si Vás informovať, že Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydala dňa 12.07.2011 Usmernenie č. 6/2011 pre Prijímateľov k úprave zmluvných vzťahov k obstarávanému dielu. V zmluvách o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je pri niektorých rozpočtových položkách predpokladané vytvorenie/obstaranie vytvorenia odborných článkov, publikácií, štúdií, expertíz, analýz, audiovizuálnych diel a pod. Prijímateľ NFP je povinný v každom takomto prípade posúdiť naplnenie pojmových znakov diela podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“).

Usmernenie č. 6/2011 pre Prijímateľov k úprave zmluvných vzťahov k obstarávanému dielu

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky