Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Usmernenie č. 1/2012 pre prijímateľov týkajúce sa ochrany osobných údajov – operačný program Výskum a vývoj

10.01.2012

Dovoľujeme si Vás informovať, že Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vydala dňa 10.1.2012 Usmernenie č. 1/2012 pre prijímateľov týkajúce sa ochrany osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov – operačný program Výskum a vývoj.

Prijímateľ v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov Agentúre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava v rozsahu údajov uvedených v žiadosti o NFP, vrátane jej príloh a zároveň je povinný zabezpečiť súhlas osôb podieľajúcich sa na projekte v zmysle žiadosti o NFP so spracovaním osobných údajov Agentúre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava v rozsahu údajov uvedených v žiadosti o NFP, vrátane jej príloh. Tento súhlas platí počas trvania procesu prijímania, hodnotenia, výberu, realizácie a monitorovania projektu, ako aj následnej archivácie predložených dokumentov.

Usmernenie č. 1/2012 pre prijímateľov týkajúce sa ochrany osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov je zverejnené aj v časti Operačného programu Výskum a vývoj, Dokumenty pre prijímateľov.

Usmernenie č. 1/2012 - operačný program Výskum a vývoj

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky