Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 16.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Usmernenie č. 10/2011 pre prijímateľov k vypĺňaniu a predkladaniu pracovných výkazov a kumulatívnych mesačných výkazov práce – operačný program Výskum a vývoj

06.12.2011

Dovoľujeme si Vás informovať, že Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydala dňa 06.12.2011 Usmernenie pre prijímateľov k vypĺňaniu a predkladaniu pracovných výkazov a kumulatívnych mesačných výkazov práce.

Prijímateľ je na základe tohto usmernenia povinný zabezpečiť od 1. januára 2012 elektronické vypĺňanie a predkladanie individuálnych pracovných výkazov (ďalej len „PV“) a kumulatívnych mesačných výkazov práce (ďalej len „KMVP“) osôb zapojených do implementácie projektu. Uvedené sa týka všetkých fyzických osôb, ktoré sú súčasťou personálnych matíc jednotlivých projektov, t. j. pracovníkov prijímateľa pracujúcich na základe pracovnej zmluvy, dohôd mimo pracovného pomeru alebo iných pracovnoprávnych vzťahov. Usmernenie sa nevzťahuje na externé dodávky služieb. Prijímatelia majú povinnosť predkladať pracovné výkazy na externé dodávky služieb v súlade s aktuálnou verziou Príručky pre prijímateľa NFP operačný program Výskum a vývoj.

Prijímatelia sú v zmysle Prílohy č. 1 tohto usmernenia povinní po vyplnení PV a KMVP a jeho elektronickom odoslaní do ASFEU zabezpečiť vytlačenie daného PV a KMVP. Po podpise PV a KMVP oprávnenými osobami sa tento stáva prílohou k relevantnej Žiadosti o platbu.

Nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia stráca účinnosť Usmernenie č. 8/2011 vydané dňa 28. 07. 2011.

Usmernenie pre prijímateľov k vypĺňaniu a predkladaniu pracovných výkazov je zverejnené aj v časti operačného programu Výskum a vývoj, Dokumenty pre prijímateľov.

Usmernenie č. 10/2011 - operačný program Výskum a vývoj

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky