Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Úprava vzorcov v Prílohe č. 3 k výzve OPVaV-2009/2.2/03-SORO a OPVaV-2009/4.2/03-SORO Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií - Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)

18.06.2009

 

Upozorňujeme žiadateľov o NFP v rámci výzvy OPVaV-2009/2.2/03-SORO a OPVaV-2009/4.2/03-SORO Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií - Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) na zmeny v Prílohe č. 3 k výzve: Rozpočet - tabuľka Predpokladané zdroje financovania projektu (PZFP). V tabuľke PZFP pre žiadateľa ako aj pre partnera - výskumnú organizáciu boli doplnené vzorce, ktoré rozpočítavajú celkové oprávnené výdavky projektu na požadovanú výšku NFP a vlastné zdroje podľa výšky intenzity pomoci. V sumárnej tabuľke PZFP tento vzorec nebol doplnený, lebo tu nejde o prepočítavanie cez intenzitu pomoci. V uvedenej sumárnej tabuľke si žiadatelia musia sami zadať súčty na jednotlivé roky z ostatných tabuliek. Zmenil sa text pod tabuľkou PZFP – sumárne.

Pôvodný text pod tabuľkou PZFP:

Žiadame Vás, aby ste v tabuľke vypĺňali VÝHRADNE políčka označené žltou farbou.

Ostatné políčka tabuľky obsahujú vzorce a sú vypočítané automaticky programom Excel.

Nový text pod tabuľkou PZFP:

V stĺpcoch „Požadovaná výška NFP“ a „Vlastné zdroje“ uviesť súčty jednotlivých súm pre konkrétne roky uvedené v tabuľkách „Predpokladané zdroje financovania“ príslušných pre žiadateľa a jednotlivých partnerov.

Stĺpec „Celkové oprávnené výdavky“ nevypĺňať, je vypočítaný automaticky programom Excel.

Aktuálny dokument nájdete tu

 

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky