Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 26.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Upozornenie pre žiadateľov o NFP výzvy OPVaV-2015/3.1/01-SORO

09.06.2015

Oznamujeme  žiadateľom o NFP pre výzvu OPVaV-2015/3.1/01-SORO, že v rámci prílohy 3.01 k Žiadosti o NFP „Opis projektu“ je pri vypĺňaní potrebné upraviť/editovať:

- 1. riadok - názov prílohy : Opis projektu pre prioritnú os č. 1  - upraviť na Opis projektu pre prioritnú os č. 3

- pri vypĺňaní informácie o „Umiestnení projektu (NUTS III )“   je potrebné vpísať „Bratislavský kraj“.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky