Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Upozornenie pre žiadateľov o NFP v rámci výzvy OPVaV

24.10.2013

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/4.1/04-SORO, že v prípade nefunkčnosti záložky Špecifické polia pri zadávaní údajov do formulára žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS, je potrebné zadefinovať požadované údaje, ktoré sú súčasťou tabuľky č. 18 formulára ŽoNFP: Špecifické polia do priloženej editovateľnej prílohy tejto časti formulára ŽoNFP. Predmetnú kompletnú prílohu vyplnenú elektronicky žiadateľ následne predloží ako súčasť povinnej prílohy k výzve č. 02 Formulár žiadosti o NFP pri predkladaní ŽoNFP ASFEU.

Príloha na stiahnutie

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky