Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Upozornenie pre žiadateľov o NFP v rámci výziev OPVaV-2015/3.1/01-SORO a OPVaV-2015/1.1/03-SORO pre OP Výskum a vývoj

24.04.2015

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) upozorňuje žiadateľov o NFP v rámci vyhlásených priebežných výziev s kódmi OPVaV-2015/1.1/03-SORO a OPVaV-2015/3.1/03-SORO a pod názvom „Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK“ na nasledovné:

V povinných prílohách k ŽoNFP č. 6/12 (vzorový formulár 3.05) a č. 7/13 (vzorový formulár 3.06) nie je potrebné uvádzať „názov projektu“ (ako na to upozorňuje text poznámky pod čiarou). Táto časť poznámky pod čiarou je v uvedených prílohách nerelevantná.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky