Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Univerzita J. Selyeho v Komárne dokáže pritiahnuť záujemcov o štúdium

17.12.2014

Vysoká škola Selyeho v Komárne dokáže vďaka rekonštrukcii priestorov i obstaraniu moderných Informačno – komunikačných technológií v hodnote 6,2 milióna eur pritiahnuť aj najnáročnejších záujemcov o štúdium.

Univerzita v tomto období oslavuje len 10. výročie od zahájenia vyučovania na troch fakultách a radí sa k najmladším verejným vysokým školám na Slovensku. V súčasnosti je alma máter pre viac ako 2 000 študentov. Začínala takpovediac na zelenej lúke v starých, až 200 ročných priestoroch. Príležitosť čerpať eurofondy na zlepšenie infraštruktúry a podmienok vzdelávacieho procesu využili v Komárne prostredníctvom implementácie dvoch projektov z operačného programu Výskum  vývoj.

Najmä prvý z dvoch projektov priniesol univerzite hmatateľné výsledky v podobe rekonštrukcie budov, výmeny okien, úpravy vnútorných priestorov. V rámci projektu Podpora infraštruktúry Univerzity J.Selyeho v Komárne za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu za viac ako 4,5 milióna eur univerzita okrem vyššie uvedených zásadných rekonštrukčných prác zmodernizovala a vybavila laboratóriá, školiace miestnosti, zaviedla moderné IKT siete, špičkovú infraštruktúru. Vďaka prostriedkom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa podmienky pre študentov výrazne zlepšili.

Moderná technika a vybavenie môže byť aj lákadlom pre maturantov pri voľbe ďalšieho štúdia. Potvrdil to aj rektor univerzity János Tóth vo svojom vyjadrení: „Univerzite sa nakoniec podarilo zmodernizovať priestory, vybaviť ich špičkovou technikou a toto všetko môže byť bonusom pre študentov  pri voľbe univerzity, ak majú záujem o štúdium v kvalitných priestoroch s možnosťou využívania moderných IKT sietí.“

Druhý projekt z operačného programu Výskum a vývoj, ktorý univerzita začala implementovať prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU), prinesie univerzite mnohé benefity. Projekt Budovanie infraštruktúry a modernizácia vybavenia Univerzity J.Selyeho Komárno za viac ako 1,7 milióna eur prispeje k zriadeniu dátového centra, kúpe nových serverov, počítačov, projektorov. Univerzita zároveň vylepší svoje technické portfólio o novú prezentačnú techniku. Už dnes pedagógovia a študenti vďaka modernej technike obstaranej v rámci prvého projektu komunikujú so zahraničím, aktívne využívajú nové technológie v procese výučby, ale aj v rámci workshopov a konferencií.

 „V rámci infraštruktúry vysokých škôl sa z operačného programu Výskum a vývoj prostredníctvom ASFEU zrealizovalo 75 dopytovo-orientovaných projektov za viac ako 288 miliónov eur. Cez optiku konkrétnych merateľných ukazovateľov nám vychádzajú atraktívne čísla. Na vysokých školách bolo zmodernizovaných 3 007 učební a až 272-tisícom študentom vysokých škôl boli sprístupnené moderné technológie a infraštruktúra “, uviedol k čerpaniu eurofondov minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler.

Eurofondy v programovom období 2007 - 2013 skomfortnili  pedagógom a študentom na vysokých školách vyučovací proces. Podmienky pre štúdium sú tak na úplne inej kvalitatívnej úrovni ako pred mnohými rokmi. Technológie, ktoré neboli bežne prístupné, sú dnes k dispozícii na školách a na internátoch na dennej báze a pre všetkých.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky