Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 21.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Trnavská UCM v novom šate za 12 miliónov eur

23.02.2015

Suma 12,7 milióna eur pomohla jednej z trnavských univerzít, aby sa obliekla do nového šatu v podobe vybudovania novej infraštruktúry. Celkovo v rámci štyroch podporených projektov z Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) zrekonštruovala viac ako 100 učební a IKT infraštruktúru. 

Dva projekty - Rozvoj informačno-komunikačných technológií na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave (4,3 mil. eur)a Budovanie a modernizácia informačno-komunikačných technológií na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave (3,5 mil. eur) boli ukončené v roku 2012. Ďalšie dva projekty - Prístavba vzdelávacích priestorov na UCM v Trnave ako investícia do hmotnej infraštruktúry za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu (2,5 mil. eur)a Budovanie infraštruktúry a modernizácia vybavenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (2,4 mil. eur) sa ešte realizujú.

Najviac nás potešilo vybudovanie multimediálneho laboratória na fakulte masmediálnej komunikácie a jazykového laboratória na filozofickej fakulte. Pokiaľ ide o samotné multimediálne pracovisko, je to najmä HD štúdio, ktoré je považované za jedno z najmodernejších na Slovensku. Naši absolventi potom nemajú problém v praxi pracovať aj v náročných podmienkach jednotlivých televízií.“ – hovorí doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., rektor UCM v Trnave.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) pôsobí ako verejná vysoká škola od roku 1997. Jednotlivé fakulty pripravujú vysokovzdelaných odborníkov v zaujímavých študijných programoch vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania.

Svoju činnosť začínala v priestoroch, ktoré neboli primárne určené na vzdelávacie účely a musela sa zaoberať tým, ako prispôsobiť výuku existujúcim kapacitám, ale aj hľadaním tých nových. Najvýraznejším hendikepom bola absencia nevyhovujúcej infraštruktúry v oblasti IKT.

Zámerom UCM bolo preto od samého počiatku vybudovanie zodpovedajúceho prostredia pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces. Podporené projekty z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Výskum a vývoj ju zaradili medzi prvých desať slovenských univerzít, ktoré boli zrekonštruované z tohto OP.

Vo svetle merateľných výsledkov realizovaných projektov UCM v Trnave je potešiteľné konštatovanie, že študenti UCM majú v súčasnosti  k dispozícii viac ako 100 učební, ktoré boli zmodernizované a vybavené najmodernejšími informačno-komunikačnými technológiami.

Slovenské vysoké školy a univerzity využili celkovo takmer 290 miliónov eur na budovanie a obnovu svojej hmotnej infraštruktúry. Z uvedeného balíka podporila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) v rámci programového obdobia 2007 až 2013 celkovo 75 projektov vrátane projektov pre UCM v Trnave.

     

     

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky