Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Trenčianska univerzita skúma účinky kyslíkovej terapie

08.07.2014

Vedecký tím Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne skúma na jedinom pracovisku verejného charakteru na Slovensku účinky kyslíkovej terapie. Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne je vďaka eurofondom zriadené, a už aj otvorené nové stredisko hyperbarickej oxygenoterapie. Prínos tohto projektu, na ktorý univerzita získala takmer tri milióny eur,  spočíva vo výskume účinku  podávania kyslíka pri rôznych ochoreniach.

Hoci sa pacienti v Trenčíne v hyperbarickej komore liečia už štrnásť rokov, až projekt financovaný z operačného programu Výskum a vývoj prispel k vybudovaniu nadštandardného vedecko-výskumného laboratória. Tento rok bola ukončená rozsiahla rekonštrukcia priestorov a vznikla nová, 12-miestna hyperbarická komora s monitorovacím systémom. Hyperbarickou oxygenoterapiou sa dá dosiahnuť zlepšenie cievnych ochorení, cukrovky, sklerosis multiplex či špecifických zápalov čreva.   ,,Naším cieľom je identifikovať nové postupy, ktoré zabezpečia popri štandardnej terapii v kombinácii s liečbou, ktorá je poskytovaná v hyperbarickej komore, plnú komplexnú zdravotnícku a lekársku ošetrovateľskú starostlivosť. Chceme pripraviť model tzv. personalizovanej medicíny. Je to terapia šitá na mieru pacientovi, pri ktorej sa zvyšuje účinok podávanej liečby a zároveň sa znižujú aj náklady na poskytovanú zdravotnú starostlivosť," uviedol Jozef Habánik, rektor univerzity.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne mala v tomto operačnom programe ešte jeden projekt – ten bol zameraný na modernizáciu infraštruktúry, vybudovanie laboratória chemických technológií, a dvoch jazykových učební. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ho podporila nenávratným finančným príspevkom vo výške 4,6 mil. eur.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky