Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Súťaž Nauč ma rozumieť vede má víťazov

30.05.2014

Jedenásť vysokoškolákov využilo šancu nielen súťažiť, ale aj vysvetliť žiakom základných škôl princípy vedy. Pútavými a edukatívnymi videami sa snažili priblížiť rôzne oblasti fyziky, biológie a chémie.

Do užšieho výberu postúpilo päť prác. ASFEU ocenila kreativitu a nápaditosť animovaných a vlastných hraných videí, ktoré obrazovou formou vyjadrujú vedecké zákony ovplyvňujúce život okolo nás. „Teší nás, že študenti vysokých škôl prispeli k tomu, aby naši najmenší žiaci videli, že prírodovedných predmetov sa nemusia báť, ale môžu byť aj obľúbené,“ uviedol Marián Kostolányi, generálny riaditeľ ASFEU.

Autori troch najlepších prác získavajú tablet.

Do tria víťazných videí patria výklad fyzikálnej sily trenia študenta Juraja Čerňanského zo Žilinskej univerzity v Žiline a animované videá o delení buniek študentky Danice Bubelínyovej z Univerzity Komenského v Bratislave a Lukáša Medviďa z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Päticu nominovaných prác na ocenenie uzatvára náučné video Cyrila Babála zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave s názvom Var a kolektív študentov Peterková, Cuninka a Franík z Materiálovotechnickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, so sídlom v Trnave. Autori najmenším žiakom vysvetľujú ako vzniká dúha. Súťaž  bola podporená v rámci operačného programu Výskum a vývoj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Náučné videá je možné použiť ako učebnú pomôcku v rámci prírodovedných predmetov základných škôl. 

Ocenené videá

Kmeňové bunky
Mitóza
Trenie

Nominované videá na ocenenie 

Ako vzniká dúha
Var

 

Všetkým študentom gratulujeme!

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky