Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

STU drží krok s inteligentnými technológiami

02.05.2014

Držať krok so súčasným vývojom a byť zároveň konkurencieschopný v oblasti informačno-komunikačných technológií si vyžaduje veľa úsilia – a najmä peňazí. Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave zužitkovala potenciál a úsilie špičkových vedcov a využila možnosť uchádzať sa o eurofondy. V operačnom programe Výskum a vývoj získala od Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) nenávratné finančné príspevky vo výške 52,5 miliónov Eur, z ktorých realizovala 27 projektov.

Výskumne orientovaná univerzita investovala najvyššiu sumu - 17 mil. Eur - do budovania a obnovy centier excelentnosti, ktorých unikátne technológie,  systémy a služby prinášajú priame výhody a zlepšenia aj v oblasti kvality života.

Materiálovotechnologická fakulta (MTF) v Trnave sa môže pýšiť SMART technológiami, ktoré pridávajú inteligenciu strojom a zariadeniam. Dokážu filtrovať obrovské množstvá informácií tak, aby užívateľ – človek – dostal len tie, ktoré potrebuje. ,,Integrujeme tri odlišné technické disciplíny do jednej a hľadáme potom aplikáciu  v oblasti či už medicínskych meraní - napríklad fyziologických parametrov, ktoré pomáhajú pri liečbe ľudí - , alebo v meraní škodlivín v životnom prostredí, ale aj v inteligentnosti automobilových zariadení. Radi by sme to uviedli aj do priemyslu, do výroby, a na to treba najprv výskum“, uviedol Robert Redhammer, rektor STU v Bratislave. Projekt priniesol univerzite už mnohé ocenenia.

CNC 5-osový HSC laserový obrábací stroj
MTF je v oblasti výskumu hybným motorom rozvoja Trnavského kraja a strojárskej praxe aj vďaka unikátnym pracoviskám high-technológií pre 5-osové obrábanie. Centrum excelentnosti je zamerané na výrobu tvarovo zložitých súčiastok a plôch 5-osovými technológiami (frézovanie, sústruženie, ultrazvukové obrábanie), ktoré zároveň dokážu exaktne merať kvalitu rezných kvapalín a procesy rezania.

Na centrá excelentnosti išlo prostredníctvom ASFEU spolu 237 mil. Eur. Mnohé takto zamerané projekty sú realizované na báze prepojenia so súkromným sektorom a ostatnými výskumno-vývojovými centrami, čím dochádza k rýchlejšiemu prenosu poznatkov do praxe.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky