Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 16.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2011/5.1/04-SORO

05.10.2012

Dovoľujeme si Vás upozorniť na zverejnenie Správy o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPVaV-2011/5.1/04-SORO s názvom  Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu, ktorá bola vyhlásená dňa 16. 11. 2011 v rámci OP Výskum a vývoj, opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.

Správa o vyhodnotení výzvy

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky