Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 31.10.2020

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OPVaV-2011/2.2/07-SORO - Podpora výskumno-vývojových centier pre operačný program Výskum a vývoj Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)

28.03.2012

Dovoľujeme si Vás upozorniť na zverejnenie Správy o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPVaV-2011/2.2/07-SORO - Podpora výskumno-vývojových centier pre operačný program Výskum a vývoj Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci), ktorá bola vyhlásená dňa 28. 04. 2011 v rámci OP Výskum a vývoj, opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe.

Správa o vyhodnotení výzvy

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky