Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OPVaV-2010/4.2/06-SORO - Podpora budovania kompetenčných centier pre OPVaV a Schému na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci - pre oprávnených partnerov žiadateľa - podnikateľov)

23.05.2011

Dovoľujeme si Vás upozorniť na zverejnenie Správy o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPVaV-2010/4.2/06-SORO - Podpora budovania kompetenčných centier pre operačný program Výskum a vývoj a Schému na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci - pre oprávnených partnerov žiadateľa - podnikateľov), ktorá bola vyhlásená dňa 2. 6. 2010 v rámci OP Výskum a vývoj, opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji.

Správa o vyhodnotení výzvy

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky