Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 18.10.2019

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPVaV-2009/2.2/04-SORO - Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií

28.09.2010

Dovoľujeme si Vás upozorniť na zverejnenie Správy o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPVaV-2009/2.2/04-SORO - Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií , ktorá bola vyhlásená dňa 30. 10. 2009 v rámci OP Výskum a vývoj, opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe.

Správa o vyhodnotení výzvy

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky