Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 16.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPVaV-2009/2.1/03-SORO

15.07.2010

Dovoľujeme si Vás upozorniť na zverejnenie Správy o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPVaV-2009/2.1/03-SORO, s názvom Podpora centier excelentnosti ktorá bola vyhlásená dňa 30. 07. 2009 v rámci OP Výskum a vývoj, opatrenie 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce .

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPVaV-2009/2.1/03-SORO

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky