Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPVaV-2009/4.2/02-SORO a OPVaV-2009/2.2/02-SORO

11.02.2010

Dovoľujeme si Vás upozorniť na zverejnenie Správy o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPVaV-2009/4.2/02-SORO, s názvom Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií v oblasti energie a energetiky , ktorá bola vyhlásená dňa 30. 03. 2009 v rámci OP Výskum a vývoj, opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji.

Správa o vyhodnotení výzvy

 

Dovoľujeme si Vás upozorniť na zverejnenie Správy o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPVaV-2009/2.2/02-SORO, s názvom Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií v oblasti energie a energetiky , ktorá bola vyhlásená dňa 30. 03. 2009 v rámci OP Výskum a vývoj, opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe.

Správa o vyhodnotení výzvy

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky