Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPVaV-2009/4.2/03-SORO - Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií - Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)

26.03.2010

Dovoľujeme si Vás upozorniť na zverejnenie Správy o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPVaV-2009/4.2/03-SORO - Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií - Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci), ktorá bola vyhlásená dňa 28. 4. 2009 v rámci OP Výskum a vývoj, opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji.

Správa o vyhodnotení výzvy

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky