Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 19.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Slovenský výskum zlepšuje liečebné postupy

30.09.2014

Výskum na slovenských vysokých školách začína byť s pomocou finančných prostriedkov Európskej únie špičkový. Mnoho excelentných centier prináša riešenia svetovej úrovne. K takým patria aj výsledky odborníkov Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) vo výskume účinkov kmeňových buniek, ktoré dokážu zachrániť diabetického pacienta pred amputáciou dolnej končatiny.

Túto nádej sľubuje projekt Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (SZU) -Transplantácia autológnych buniek kostnej drene u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou. Vedecký tím SZU spoločne so Slovenskou akadémiou vied a Národným ústavom srdcových chorôb skúmali, či pomôžu človeku jeho vlastné bunky naštartovať hojaci proces a zachrániť tak nohu pred amputáciou. Realizáciou projektu sa v oblasti dennej terapeutickej praxe otvorila pre pacientov s kritickou končatinovou ischémiou možnosť alternatívneho liečebného postupu v prípade zlyhania revaskularizačnej liečby. V oblasti výskumu sa podarilo urobiť ďalší krok v objasnení procesov angiogenézy a úlohy kmeňových buniek v jej stimulácii. Na tento dvojročný projekt, ktorý prebiehal v rokoch 2009 až 2011, získala SZU takmer 500 tisíc eur z operačného programu Výskum a vývoj.

„Výskumu sa zúčastnilo 70 pacientov v kritickej končatinovej ischémii, nezaberala u nich žiadna konzervatívna liečba a nebolo u nich možné urobiť tie zákroky, ktoré by obnovili krvný prietok. Preto im boli podané kmeňové bunky a po šiestich mesiacoch sa sledoval efekt liečby. Ukázalo sa, že u viac ako 73 percent pacientov došlo k zastaveniu patologického procesu a pacienti sa vyhli amputácii. Máme už aj výsledky, ktoré potvrdili, že skoro u všetkých týchto pacientov efekt pretrvával aj po roku,“ uviedol Martin Gajdoš, prorektor pre vedu a výskum Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU).

Významný prínos pre prax v oblasti zlepšenia zdravia a zníženia zdravotných rizík zaznamenal aj ďalší výskum, v ktorom sa univerzita zamerala na zdravotné efekty rastlinnej potravy a možnosti redukcie zdravotných rizík, Univerzita naň získala takmer 500 tisíc eur z rovnakého operačného programu. Projekt prebiehal v rokoch 2009 až 2012 a venoval sa dopadu konzumácie potravín na človeka. Výsledky výskumu jasne poukazujú na to, že vysoká a pravidelná konzumácia ovocia, zeleniny, tmavých alebo celozrnných produktov a iných výživných látok spolu so zdravým životným štýlom chránia pred degeneratívnymi ochoreniami. Prínosom projektu bolo zakúpenie nového prístrojového vybavenia, ktoré výskumníkom umožňuje stanoviť najnovšie biochemicko – mikrobiologické parametre v biologickom materiáli a tým presnejšie pochopiť jednotlivé metabolické procesy v ľudskom organizme.

Okrem výskumu univerzita využila eurofondy aj na infraštruktúru a informačno-komunikačné technológie vysokých škôl. Spolu za viac ako 11 miliónov eur zrekonštruovala a zmodernizovala objekty SZU v Banskej Bystrici. Za pomoci týchto projektov značne zlepšila podmienky vzdelávacieho procesu. Okrem ubytovacích priestorov boli zrekonštruované a zmodernizované prednáškové miestnosti, vybudovaná nová telekonferenčná miestnosť s telemostmi na priamy prenos chirurgických operácií z kliniky SZU alebo z iných nemocníc v rámci Slovenska či Európy.

Z operačného programu Výskum a vývoj realizovala univerzita prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ spolu šesť dopytovo-orientovaných projektov v celkovej výške viac ako 15,5 milióna eur.

 

Intramuskulárna alebo intravenózna aplikácia kmeňových buniek do nedokrvenej končatiny

 

Odobratá kostná dreň sa oddelí v špeciálnej centrifúge

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky