Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Aktuality  

Slovenskí vedci hľadajú vakcínu proti kliešťom

28.06.2012

V posledných rokoch sa v dôsledku  klimatických  zmien šíria rôzne nebezpečné patogény viazané na kliešte, ktoré spôsobujú veľmi vážne ochorenia u ľudí a hospodárskych zvierat (kliešťová encefalitída, borelióza). Zvýšený výskyt kliešťov a ochorení zaznamenávajú odborníci aj u nás. Tieto nebezpečné patogény je potrebné spoľahlivo identifikovať a rýchlo diagnostikovať v krvi nakazených ľudí a zvierat. Slovenskí vedci už hľadajú účinnú vakcínu proti kliešťom.  

Jeden z projektov, ktorý schválila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ  (ASFEU)  v rámci operačného programu Výskum a vývoj, je aj projekt „Vývoj diagnostických postupov pre detekciu patogénov prenášaných kliešťami a postupov na prípravu vakcín proti kliešťom".  S jeho realizáciou začal Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied spolu s Virologickým ústavom SAV a Ústavom molekulárnej biológie SAV v novembri 2010. Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. K júnu 2012 bolo z nenávratného finančného príspevku  (NFP) vyčerpaných 471 625 eur, čo predstavuje polovicu z celkového rozpočtu projektu ( 939 914 eur ).

Už druhú vegetačnú sezónu prebieha prieskum zamorenia kliešťami a identifikácia nimi prenášaných patogénov vo vybraných lokalitách Bratislavského regiónu. Kliešte boli testované viacerými metódami na prítomnosť rôznych patogénov (napr. Borrelia burgdorferi sensu lato, Anaplasma phagocytophilum a Franciscella tularensis). Slovenskí vedci v rámci výskumu zavádzajú aj využitie ďalších moderných metód molekulovej biológie na detekciu patogénov. ,,Dôležité je vymyslieť spôsob výroby účinnej vakcíny zabraňujúcej cicaniu kliešťov a tým aj prenosu spomenutých chorôb. Hľadáme vakcínu, ktorá by zabránila kliešťovi obyčajnému úspešne dokončiť cicanie, a zároveň zabránila prenosu vírusu kliešťovej encefalitídy a spirochéty Borrelia burgdorferi z kliešťa na hostiteľa“, uviedol  Ladislav Roller z Ústavu zoológie SAV.

V rámci projektu budú zhromažďované údaje pre databázu širokého spektra genotypov infekčných baktérií (napr. Borrelia, Rickettsia, Anaplasma, Coxiella a Franciscella),  z ktorých sa budú pripravovať citlivé bio-čipy a detekčné DNA testy na rýchlu diagnózu týchto patogénov. Pomocou unikátnych molekulárnych a imunologických metód bude vypracovaný podrobný postup pre vývoj vakcíny proti prenosu patogénov z kliešťov do krvi ľudí a hospodárskych zvierat. Tieto výsledky, postupy a produkty budú následne využiteľné v praxi. Predpokladané výsledky budú mať široké uplatnenie v epidemiológii, parazitológii, imunológii a klinickej a veterinárnej medicíne. Plánované ukončenie aktivít projektu je v októbri 2013.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky